ఐలమ్మ పోరాట స్ఫూర్తి… ఆదర్శం

రజక ఐక్య వేదిక ఆధ్వర్యంలో చాకలి ఐలమ్మ వర్దంతి

ఖమ్మం / అక్షిత బ్యూరో : చాకలి ఐలమ్మ వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని స్థానిక చాకలి ఐలమ్మ విగ్రహం వద్ద రజక ఐక్య వేదిక ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్బంగా రజక ఐక్య వేదిక నాయకులు కణతాల నరసింహరావు జక్కుల వెంకటరమణ చాకలి ఐలమ్మ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ చాకలి ఐలమ్మ పోరాట స్ఫూర్తి ని కొనియాడారు. నేడు ఆమె పోరాట స్ఫూర్తిని ఆదర్శoగా తీసుకుని ముందుకు సాగాలని కోరారు. వివిధ రజక సంఘాల రజక ఐక్య వేదిక జిల్లా నాయకులు రజక సంఘ జిల్లా నాయకులు కణతాల నరసింహారావు, జక్కుల వెంకటరమణ, వడ్రానపు కిషోర్, అక్కిపల్లి మురళి, దోనెపల్లి యస్వంత్ ఉపేందర్, యడపల్లి లక్షయ్య, సామాజిక వాదులు తదితరులు పాల్గొని ఐలమ్మకి ఘన నివాళులు అర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కిషోర్, ఖమ్మం అక్కిపల్లి మురళి, హరీష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *