లంచం.. వయా బిర్యానీ పాయింట్లు, పెట్రోల్ బంకులు, కిరాణం షాపులు

అక్షిత న్యూస్, పర్వతగిరి: లంచం లేని అధికారుల పాలనను లేకుండా చేస్తామనే సిఎం మాటలు నూటికి నూరు పాళ్ళు వక్రీకరిస్తున్నారు. కొంతమంది అధికారులు. లంచం అనే మాటకు ఖాతాలు కట్టడంగా అర్ధాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. ఏదైనా పని త్వరగా చేయాలనో, ఇబ్బంది పెట్టొద్దనో కొంత మంది అధికారులకు మొరపెట్టుకునే భాధితులకు బిర్యానీ పాయింట్ అడ్రస్ చెప్పి ఖాతా కట్టి రమ్మంటున్నారని ఇటీవల ఓ బాధితుడు మొర పెట్టుకున్నాడు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లోని కొంత మంది సిబ్బంది పెట్రోల్ బంకుల్లో, కిరాణా షాపుల్లో తమ ఖాతాలను చెల్లిన్చందంటూ భాధితులకు వివరంగా సూచిస్తున్నట్టు సమాచారం. కొంత మంది ఉన్నతాధికారుల పేరు చెప్పి కింది స్థాయి ఉద్యోగులు వసూల్ రాజా అవతారమేత్తుతున్నారని వినికిడి. మొత్తానికి లంచం అర్ధాన్ని మార్చేసిన కొంతమంది అధికారులను ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా, ఎలాంటి కొత్త చట్టాలు, సంస్కరణలు తెచ్చినా మార్చలేమని స్పష్టంగా అర్ధమవుతుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *