కాంగ్రెస్ పార్టీ పేదలకు అండగా ఉంటుంది.. యువజన కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు శివ శంకర్ యాదవ్

మహబూబ్నగర్, అక్షిత బ్యూరో: కాంగ్రెస్ పార్టీ పేదలకు అండగా ఉంటుందని యువజన కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల అధ్యక్షులు శివ శంకర్ యాదవ్ అన్నారు, సోమవారం లింగాల మండల పరిధిలోని దత్తారం గ్రామంలో ఎన్నుకోవడం జరిగింది మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు నాగేశ్వరరావు మండల యువజన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు శివశంకర్ యాదవ్ ఆధ్వర్యంలో దత్తారం గ్రామ కాంగ్రెస్ కమిటీని ఎన్నుకోవడం జరిగింది గ్రామ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా చెనమౌని శివ యాదవ్, ఉపాధ్యక్షుడిగా శేఖర్ రెడ్డి నీ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది అలాగే గ్రామ యువజన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా రామస్వామి అధ్యక్షుడిగా జక్క రాజు కిసాన్ సెల్ అధ్యక్షుడిగా సురేష్ ఉపాధ్యక్షుడిగా రాము ఎన్నుకోవడం జరిగింది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *