గ్రామ సేవలో సర్పంచ్ రమేష్

అక్షిత న్యూస్, పర్వతగిరి :  పర్వతగిరి మండలంలోని ఇస్లావత్ తండా గ్రామ పంచాయతీలో తాగునీటి సమస్య  నిర్మూలనకు నిరుపయోగంగా ఉన్న బోరింగ్ కు గురువారం మరమ్మతులు చేశారు. జోరుగా కురుస్తున్న వర్షాన్ని  సైతం  లెక్కచేయకుండా  గ్రామంలోని  యువతను కలుపుకుని  సర్పంచ్  రమేష్ వార్డ్  మెంబర్ చంద్రయ్య  బోరింగ్  మరమ్మత్తు చేశారు.  ఈ  కార్యక్రమంలో యువకులు మురళి బాలు శ్రీనివాస్ బిక్షపతి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *